Home  >  Company  >  News & Event
Spotair Air Spot Cooler คือแอรประเภทไหน?

Suiden Spot Cooler คือ แอร์เคลื่อนที่อเนกประสงค์ ที่ออกแบบมาสำหรับ:

ใช้ในงานหนัก เช่น สภาพแวดล้อที่มีฝุ่น และ สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง จึงนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, โกดังเก็บสินค้า, และ ที่โล่ง

ความสะดวกสบายในการใช้งาน และ การเคลื่อนย้าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งใดๆทั้งสิ้น และ สามารถใช้ในที่เปิดโดยที่ไม่มีผลกระทบกับตัวเครื่อง

ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น(เย็นด้วยนำยาแอร์) ไม่ทำให้ชิ้นงานของลูกค้าได้รับความเสียหาย

ตอบโจทย์ปัญหาความร้อน โดยลมเย็นสามารถลดจากอุณภูมิโดยรอบได้ 8-10 องศา

ใช้เฉพาะจุดที่จำเป็น ไม่ต้องลงทุนติดแอร์ทั้งโรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

การันตีคุณภาพโดยประเทศญี่ปุ่น